DOCUMENTE

Autorizațiile Legale:

Societatea noastră deține toate autorizațiile legale pentru desfășurarea activității de vidanjare și desfundare canalizări.

Licența Pentru Transport:

Licența pentru transport rutier public de mărfuri (eliberată de Autoritatea Rutieră Română).

Autorizația De Mediu:

Autorizația de mediu emisa de Agenția Națională de Mediu Agenția pentru protecția mediului Sălaj.

Permis De Descărcare:

Permis de descărcare ape uzate emis de S.C COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A